[Forsiden] [Arrangementer] [Medlemsskab] [Nyheder] [Kurser] [Links] [Bestyrelsen] [Vedtægter]

Velkommen på foreningens hjemmeside

Her vil du finde informationer om foreningen og dens arrangementer,
samt henvisninger til hjælp i din slægtsforskning

Det er en god ide at kigge her på forsiden, om der skulle være ændringer i lokaler, tidspunkter (evt. aflysninger!). 

Foreningens foredrag foregår, når andet ikke er bekendtgjort, i lokalet *Månen*, 2. sal på Bispen.

Kursus, workshops og Slægtscafe foregår, når andet ikke er bekendtgjort,
på 1. sal (i lokale 11 & 12) på Bispen

Der er handicap venlig adgang til samtlige arrangementer.

Næste arrangement.

Torsdag d. 27. oktober 19:30 på Bispen - på "Månen" 2. sal
Bemærk at det er en torsdag

Medlemsaften
Politiefterretninger - v. Otto Bendixen

Politiets Efterretninger var en 4 sidet publikation, som blev udsendt af Københavns Politi, men som indeholder efterretninger fra hele landet.
De findes fra 1867 til 1990, men er kun tilgængelige uden ansøgning indtil 75 års grænsen 1940.
De indeholder efterlysninger, meddelelser om anholdelser, fængslinger og løsladelser, samt efterlysninger af genstande.
Det er planen, at de bliver lagt på nettet inden for de næste par måneder.
De har udmærkede registre og indeholder mange oplysninger for slægtsforskeren, som man ikke umiddelbart kan finde ad anden vej. De er derfor en meget værdifuld kilde for slægtsforskeren.


Bispen

Bispen - Bispebroen 3 - 6100 Haderslev